10 แบบบ้านทันสมัย แบบบ้านสองชั้น

บ้าน > บ้านสองชั้น > แบบบ้านทันสมัย

แบบบ้านนี้ เป็นแบบบ้านที่คล้ายๆกับที่เคยโพสไปแล้ว ผมคงจะไม่เขียนอะไรมาก

 มองมุมสูง จากหน้าบ้าน มีบ่อน้ำเล็กๆ เล่นก็ไม่ได้ น่าจะสร้างให้มันว่ายน้ำได้

 มุมหลังบ้าน ชั้นสองคงวิวดี

มุมหลังบ้านครับ

มองมุมสูง

ออกแบบบ้าน โดย Lucia